بعضی آهنگ ها می روند به خورد قلبم ... نه از آن آهنگ های بی سر و ته ، از این آهنگ ها : نگار از گروه ایهام 

لینک : چارلی !

لینک : دخیل 


+++


آبان ماه را دوست دارم 

نه به خاطر تولد یک عزیز

نه به خاطر پاییزی بودنش ...

آبان را دوست دارم چون یک گوشه ای از ذهنم  نشسته و برایم آبی رنگ است  ....


 

چون مرا جای اینکه به یاد برگ های پاییز بیندازد ، یاد دانه های برف می اندازد ...

چون اگر بخواهم به عنوان یک آدم توصیفش کنم ، برایم دختر جوانی است که چشمهای آبی دارد و همیشه دنبال صلح است ...آبان را خیلی دوست دارم ... انگار همیشه یک عطر شیرین به تنش می زند و با آن نگاه لطیفش ، هوش از سر می برد ...

احساس می کنم ماه آبان ، یک ماه شاعر است ...

 در آسمان زندگی می کند و هوایش همیشه بدون ابر است ...احساس میکنم خدا تمام عشقش را در دل ماه آبان جا کرده و پاییز ، هر روز گیسوی بلند این نوه ی سال را شانه می کند ...


++++


نظر شما راجب ماه بهمن چیه؟ بیاین یکم با واژه ها بازی کنیم :)