پاسخ استاد مطهری به یک انتقاد مشهور از روزه : روزه از نیروی کار می کاهد
* مگر بشر فقط باید کار بکند ؟ مگر....

برای خواندن ادامه ی این مطلب فوق العاده اینجا کلیک کنید!