(فقط به خوندن این متنا اکتفا نکنین ، توش تامل کنین....)

دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده

و در غرب یعنی حیوانیت رها شده....

....

برای خوندن این متن جالب و آموزنده اینجا کلیک کنید!