اگر پدر و مادر هستید ، اگر قرار است پدر و مادر شوید یا حتی اگر فرسنگ ها با پدر و مادرش شدن فاصله دارید ، یادتان باشد پسر هایتان را مرد و دختر هایتان را زن بار بیاورید ...

به پسرهایتان یاد دهید دختر ها وسیله نیستند ،
 یاددهید این فقط دختر نیست که باید حجاب داشته باشد ...
به پسری که قربان صدقه اش می روید این را گوشزد کنید که برود و کار کند ...
 بیت نابرده رنج را سر در اتاقش حک کنید تا فردا پس فردا با یک زن و یک ایل بچه ، زنگ خانه تان را نزند و مثل یک گدا پول طلب کند ...


یادش بدهید ، جوانی او در این مسخره بازی ها و ولگردی ها و تیکه پرانی هانیست ، جوانی اش به پیشرفت است و مردانگی ...

کاری نکنید که دو روز دیگر وقتی یک سوسک دید ، با پیراهن صورتیِ جیغش بپرد پشت مبل !
 یادش بدهید مرد باشد ، نه پسر به اصطلاح روشنفکر و امروزی!

به پسرهایتان که موهایشان را فلان مدل و شلوار هایشان را فلان شکل می خرند یاد بدهید یک مرد ، لباس های جذب پاره و پوره نمی پوشد!
 و باکلاس بودن را در سیگار کشیدن و علافی های نیمه ی شب نمی داند 
او را در دوستی اش با یک دختر نامحرم به شدت منع کنید ! همانطور که دخترتان را منع می کنید ..

و به دخترتان  یاد بدهید ، زندگی ، فقط لباس و مدل آرایش و فلان و بیسار نیست ، 
یادش بدهید به یک پسر که نه میداند کیست و نه کجا زندگی می کند دل نبندد ...

 یادش بدهید با دوست شدن با یک پسر ، تنها کسی که صدمه می بیند خودش است ...
به او بگویید ، جای اینکه دست هایش را خط خطی کند ، دنبال یک چاره ی درست حسابی باشد ، 


به او بیاموزید جای گوش کردن به آهنگ هایی که شاد ترین آدم دنیا را هم پلاسیده می کنند ، یک آهنگ درست حسابی شاد بگذارد و کیف کند !
جای اینکه در گوشش بخوانید قرار است شوهر کنی ! به او بگویید زندگی کردن را بیاموز تا بتوانی در کنار همسرت ، به مردمت خدمت کنی ...


و به او این را گوشزد کن که درست است که دختر است و عاشق طنازی ، عاشق زیبایی ولی او ارزشمند است ... خودش را فدای چشمان بی پرده ی مرد بی شعور جامعه اش نکند ! 

و اما شما ، که پدری ... که مادری ...

 آنقدر به دختر و پسرت محبت بکن که روز بعد ، وقتی او را کنار دختر و پسر دیگری دیدی ، نگویی مشکل از اوست ! یادت بیاید این خودت بودی که کم گذاشتی ...
زندگی را برای فرزندت تشریح کن و برایش لبخند را به تصویر بکش ...
حالش را خوب کن ، با دوستانش مهربان باش و مثل کوه پشتش بایست :)
با اخم و کنایه و دوری ، آدمها سر به راه نمی شوند :)


****


_ نمیدونم چرا یهو یاد این موضوع افتادم :)
_طولانیه ولی ارزش داره به نظرم