دیده اید بعضی بچه ها ، (مثلا همین پسر فسقلی یک سال و هشت ماهه ی فامیلمان ) چه نگاه خنثی ای دارند ؟


جوری به آدم نگاه می کنند انگار به ته خط رسیده اند ....
تازه ! اگر در چشم هایشان دقت کنید ، می توانید نگاه ارسطو را هم دریافت​ کنید !

بله ! بعضی نخود ها ( فندق ها یا هر اسمی که شما برایشان گذاشته اید ) که برای پوشاندن صورتشان یک دست هم زیادی است  ، خیلی عجیب اند ! :)

+++

یه خرابکاری زمان بچگیتونو بگین  :))