یک روز قبل از عید  ، کشان کشان بابا را بردم بازار ! هر چه خواست من را بپیچاند و ماهی برایم نخرد ، نتوانست !بالاخره با یک کیسه فریزر پر از آب ، که سه تا ماهی در آن شنا می کردند ، رفتیم خانه ....

با ذوق ، ماهی ها را روانه ی تنگ کردم و سر سفره ی عقد ... نه نه ببخشید ، سفره ی عید نشستم :))
هنوز صدای آن مرد که پای تلویزیون با یک صدای کلفت مردانه میگوید : سال یک هزار و سیصد و خورده ای 

به گوش نرسیده بود که

 ماهی کوچکی که خیلی خوشگل بود ، شروع کرد به برعکس شنا کردن و در آخر  ،جان به جان آفرین تسلیم کرد ! 
بعد از اینکه او را مثل یک تکه زباله ، روانه ی سطل آشغال کردیم ، و پدرجان از لای قرآن ، دوهزار تومان به من عیدی داد ، آن یکی ماهی که مثل این کپسول های آتش نشانی بود ، دست هایش را باز کرد و خود را به آغوش مرگ سپرد

آنقدر مخوف مرد که جناب شرلوک عزیز هم اگر می آمد ، نمی توانست علت مرگ را کشف کند !

بعد از مردن او ، یک نگاه نا امیدانه به آخرین ماهی انداختم و شروع کردم به شمردن ثانیه ها تا زمان دقیق مرگش را ثبت کنم 
حالا ، بیست و نمیدانم چند سال از آن روز می گذرد و من همانطور که با انگشت ، به دیواره ی تنگ ضربه میزنم ، در فکر کشتن او هستم ! چون با این وضعی که او پیش می‌رود ، تا مرا در گور نکند ول کن نیست ! راستی ، شما راه حلی برای کشتن یک ماهی قرمز که حالا یک پا قزل آلاست برای خودش می شناسید.‌راستش میخواهم مرگش طبیعی جلوه کند( پارادوکس قدری خشن می شود .‌شما زیاد جدی نگیرید ! )

( پارادوکس نمی خواهد از یلدا بنویسد ! )

( پارادوکس دوباره عجق وجق نوشت ! )

( پارادوکس دیگر حرفی ندارد .‌)

( شما با پارادوکس حرفی ندارید ؟ )