قُل حَسبِیَ الله ....

بگو خدا مرا کافی است ....

(سوره زمر _ آیه ۳۸)


***


فرزند آدم! با من منصفانه برخورد نمی کنی، من به تو عشق می ورزم و این را با نعمت هایی که به تو می دهم ثابت کرده‌ام، ولی تو جوابم را با گناه می‌دهی! من برایت خوبی می فرستم و تو برایم بدی؟!

(کتاب تو را دوست دارم _ رضا اخوی (منبع اصلی این پاراگراف توی کتاب هست) )


***


ای آدم! تا زمانی که مرا بخوانی و به من امید داشته باشی ، هر چه کرده باشی می بخشم .


اگر تو پیش من به اندازه ی زمین اشتباه و خطا بیاوری ، تا زمانی که به من کافرنشده باشی ، من نیز به همان اندازه بخشش و مغفرت به همراه می آورم   

 

واگرآنقدر اشتباه کنی که به مرز آسمان برسد ، بعد استغفار کنی ، تو را خواهم بخشید .

(کتاب تو را دوست دارم _ رضا اخوی (منبع اصلی این پاراگراف توی کتاب هست) )


*این را هم بخوانید :

روز های خوب در راهند