از قول ما به عشق بگویید

فعلا دور و بر ما نپلکد 

هنوز دلمان می خواهد دور هم جمع شویم ، قهقهه بزنیم  ، دیوانه بازی در بیاوریم و روی هم دوغ بریزیم !

« نامه ی یک مشت دانشجو برای جناب آقای عشق »


++++


+ به نظرتون ، اگه عشق آدم بود ، چه شکلی بود ؟ :)

+ چقدر دیوونه بازی خوبه ! چقدر داشتن یه زندگی خاص خوبه .‌‌ چقدر خوبه که حرف بقیه مهم نیست :)