همین که برای اولین بار زمستان را تجربه میکنم حالم خوب است 

همین که بدون پالتو می زنم به دل شهر ، همین که هوای سرد شهر روی لپ های نازنین رد پای سرخ برجا می‌گذارد و باعث میشود دوتایی آش مامان پز را با کشک زیاد نوش جان کنیم یعنی حال من خوب است 

و خدا ، حال خوبم را می بیند  و زندگی هنوز طعم گوجه سبز می دهد :) 


+ شما هم عاااشق زمستانید ؟ نگویید نه که باور نمیکنم !!!