در میان زمزمه ی باد

گریه ی  ابر

خش خش برگها

در میان خانه ی گرمم

در صدای سوختن هیزم ها

...

 

برای خوندن این متن عاشقانه اینجا کلیک کنید !