زندگی ام را دوست دارم

کنار مرگ

تولد دارد

کنار گریه

خنده را دارد

کنار غم

شادی را

وقتی دلم از کسی میگیرد....(زندگی کنید) 

......

برای خوندن ادامه ی این متن باحال و با نشاط اینجا کلیک کنید!