امروز روز ازدواج دو انسان فوق العاده و نابه ...🎉✨


امروز روزیه که واسه ی همه ی ما جوونا یه الگوی فوق العاده ست....💖

امروز می تونیم با نگاه کردن به چگونگی این ازدواج زیبا و پاک و دلنشین ، یاد بگیریم توو ازدواج باید ساده بود.... 😊


باید یاد بگیریم توی ازدواج قانع باشیم  ...❤

 

باید بفهمیم تقاهم ها چقدر زیبان ...🙂


 باید یاد بگیریم ساده و با عشق ازدواج کنیم و به کمک شریک زندگیمون در مسیر خدا حرکت کنیم...💕


آره این جشن بزرگ به ما خیلی چیزا یاد میده ...و هر چقدر از اونا حرف بزنیم ، کمه ... 🌹🌹🌹🌹🌹


عیدتون مبارک :)💌