زمان هایی در زندگی هستند که

دوست داری یک نفر باشدتا برایش شعر بسرایی

یک نفر باشد که بگوید : به به ! عجب چای خوش طعمی

یک نفر باشد که غذای سوخته ات را هم نوش جان کند 

دوست داری بعضی شب ها

کنار هم روی ایوان خانه بنشینین

و آن یک نفر ، به ستاره ی پرنوری اشاره کند و بگوید :

آن ستاره مال تو

و تو بگویی : نه آن ستاره مال تو!

بعد خدا ، ستاره را از آسمان بردارد

دو تکه اش کند 

و هر تکه را در چشم یکی تان قرار دهد 

و بگوید:

حالا بهتر شد .... دیگر دعوا نکنید :)

و تمام شهر خواب ستاره ای را ببینند که در آسمان چشم شما جای گرفته ...


****

اگر قرار باشه یه اسم دیگه برای خودتون انتخاب کنین ، چیو انتخاب میکنین؟ خوشحال میشم باهم خلاقیت به خرج بدیم و یکم لذت ببریم :)