صبح ، قبل از اینکه کسی بیدار شود ،
 از جایت برخیز و خورشیدرا  گرم گرم بنوش
بگذار اولین چای دنیا ، نوشِ جانِ تو شودبعد همانطور که روبه روی آینه ایستاده ای ،
 به انعکاس خودت بخند 
و بی خیال اینکه امروز چندمین شنبه است ، دفترچه ی شعرت را بردار و درونش بنویس : 
 
سرگشته چو پرگار همه عمر دویدیم
آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم 


                                                   ***

+ دیدین بعضی آدما چقدر بیشعورن؟؟؟‌ اوووف!!!++ اگه میتونستین ذهن یکی رو بخونین ذهن کی رو میخوندین؟ به نظرتون چی توو ذهنش میگذشت ؟ :)+++ چقد این عکسو دوست دارم :)