صدای پایش را می شنوی؟
همین نزدیکی هاست
عطرش را حس میکنم ...
اما حیف که اوضاع خوبی ندارم
یک نفر دستانش را روی چشمانم گذاشته 
دستانش داغ داغند 
نفس هایش گردنم را می سوزانند 
پاهایم به هم زنجیر شده اند ...
کاش اسیر این دستان نبودم 
...
کاش ...


                                                                  اللهم عجل لولیک الفرج+ استعدادتون چیه ؟ :) بیاین راجب استعدادامون حرف بزنیم :)