دست هایت را بسپار به دستان آسمان

با پای برهنه روی زمین سرد ماه قدم بگذار

چین دامنت را با ستاره ها تزیین کن

روی ماه بنشین

لکه های صورتش را ببوس

و برایش کتاب بخوان

بگذار یک شب ما بیدار بمانیم و او بخوابد :)


+ دوست داشتین به‍ فضا سفر کنین ؟ به نظرتون حال و هوای فضا چجوریه ؟ :)