ای که مهتاب من و من مه بی تاب توام                   .......................................+ دوست عزیز ، لطفا جای خالی رو با یه مصراع قشنگ کامل کن ...
بیا با شاعر درونمون آشنا بشیم :)