روز هایی در زندگی هستند که دوست داری مغزت را از سرت بکشی بیرون
 و به او با خشم بگویی : میشه لطفا دهنتو ببندی بزاری آروم باشم !!

+ اگه قرارباشه محل زندگیتون با محل زندگی یه موجود زنده ی دیگه عوض بشه ، کدوم موجودو انتخاب میکنین؟
( مثلا با ماهی )