(دمتون گرم دخترای با حجاب)

من با حجابم

چون یک دختر با ارزشم

چون وسیله ی هوسرانی نیستم

من یک زنم...

...

برای خوندن ادامه ی این متن فوق العاده درباره حجاب اینجا کلیک کنید!