این روز ها خوب بودن را یاد بگیر

دنبال متفاوت بودن هایی نباش که تو را مثل مترسکی میکنند که فقط دنبال جلب توجه است

این روز ها ساده زیستی را بیاموز

لباسهایت را پر نکن از عطر تندی که خودت هم سردرد میگیری از بویش ولی به خاطر جلب توجه رهایش نمی کنی

مانند نسیم باش ، نسیم را که میشناسی ، آرام است و بی رنگ و لعاب اما...

....

برای خوندن ادامه ی این متن جذاب و انسان دوستانه اینجا کلیک کنید!