نوشتن راهی است برای گفت و گو با خود ...

همه ی ما آدمها به نوشتن نیاز داریم ....

چون با نوشتن می شود ، خیلی ساده و راحت ، حرفی را بیان کرد ، نظری را گفت ، یا ...
اصلا اگر نوشتن نبود ، نه وبلاگی ساخته می شد، نه شغلی تشکیل  و نه عشقی آغاز ....
قدرنوشتن را بدانیم :)

*این هم پست جالبی است! 👇