من عاشق کلمه ی چالشم ..


احساس می کنم این واژه پر از تجربه های جدید و جذاب است ...


به نظرم چالش ها ، همه شان سفید رنگ اند و ذهن آدم را از روی کاناپه اش بلند می کنند و با چشم غره می گویند : هوی! ذهن تنبل! پاشو یه کاری کن !


و ذهن ، سرش را می خاراند و به اجبار وارد محل زندگی چالش ها می شود و آنجا با تجربه ها حرف می زند ...


چالش ها همیشه برایم جذاب بوده اند و باعث می شدند خودم را از روند تکراری روز هایم بیرون بکشم و به نتیجه های خوب برسم ...


چالش ها به من می آموزند من هنوز زنده ام پس باید زندگی کنم ...


****


شما هم واژه ای رو دوست دارین ؟ واژه تون چه رنگیه؟ چه حس و حالی بهتون میده ؟ 

خوشحال میشم نظرتونو بدونم :)