یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

 طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم ...

 

***


گاه دلگیر از همه ی عالم ، گوشه ای از مامنت می نشینی و یک بیت شعر آنچنان روی سقف  دلت لانه می سازد که انگار سالهاست آن را می شنوی ....


گاه ، یک آدم ، آنقدر خوب است که دوست داری همانجا به زمان بگویی بایستد تا محو شوی در لبخند آن یک آدم ....


گاه یک نفر یک سرنخ از کلاف درونت را دستت می دهد تا خودت را برسانی به انتهایش ... و برای خود شال گردنی از جنس آرامش ببافی و شب های سرد غم ، خودت را با آن گرم کنی ...



***

این بیت شعر ، جزو تاثیر گذارترین اتفاقای زندگیمه ... دوست دارم صدها بار از روش بنویسم ...


من تو زندگیم اون یه آدمو دارم ... نه اینکه صب تا شب پیشم باشه ها! نه! بعضی وقتا برای دو سه دقیقه نگام تو نگاش میفته و بهش سلام میکنم ! همین ! اما همین "همین" هر روز کیلو کیلو انرژی میریزه تو کیسه ی دلم !

:) 

شاد باشین و خوب :))

اینم متن کامل شعر که خودم رفتم دنبالش :) :

یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم

گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم

خود بتازیم به هر درد که از دوست رسد

بهر بهبود ولی فکر دوایی نکنیم

جای پرداخت به خود بر دگران اندیشیم

شکوه از غیر خطا هست،خطایی نکنیم

یاور خویش بدانیم خدایاران را

جز به یاران خدا دوست وفایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم

گر که دلتنگ از این فصل غریبانه شدیم

تا بهاران نرسیده ست هوایی نکنیم

گله هرگز نبود شیوه ی دلسوختگان

با غم خویش بسازیم و شفایی نکنیم

یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم

وقت پرپر شدنش ساز و نوایی نکنیم

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست

گر شکستیم ز غفلت من و مایی نکنیم

و به هنگام نیایش سر سجاده ی عشق

جز برای دل محبوب دعایی نکنیم

مهربانی صفت بارز عشاق خداست

یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم


میشه یه بیت شعر قشنگ و تاثیر گذار برام به یادگار بذارین؟ :)