این روزا ، آدمایی رو می بینیم که کلااا شعور و ادبو به دست فراموشی دادن ...
اصن هیچی جز خودشون براشون مهم نیست...

مثلا وقتی توی ماشینشون نشستن و یه کوچولو ترافیک پیش میاد یا یکی یه دفه می پیچه جلوشون ، یه فحشایی میدن آدم مجبوره سه روز زل بزنه به دیوار سفید!

یا وقتی میرن یه جایی که صف وجود داره ، تا چشمشون یه بچه رو اون وسط مسطا میبینه ، تند تند میرن پیش اون طفلک و با روش مخصوص خودشون اونو می فرستن ته صف و همچین به خودشون افتخار میکنن که آدم دلش میخواد... ولش کنین اصن!

یا مثلا ، جلو فلانی دولا راس میشن ، بعد که چشم طرفو دور می بینن ، یه فحشایی میدن  بهش که آدم مجبوره دوباره بره زل بزنه به همون دیوار سفیده!

یا بعضیام هستن در هر حالتی دلشون می خواد بخورنت! کلا درنده ان! اگه خدااایییی نکرده ، خدااایی نکرده ، غیرعمد یه کوچولو پات بره رو پاش ، کل آبا و اجدادتو میاره جلو چشمت و یه کاری میکنه دوباره بری زل بزنی به همون دیواره سفیده!

یه سریای دیگه هم هستن ، هییییچیییی نمیدوننا! اما یه دفه ، میپرن وسط بحث دوتا آدم عاقل و شروع می کنن به چرت و پرت گفتن ، تهشم که میبینن بازنده ی بحثن ، یه فحش میدن و دوباره کارمون میکشه به ؟ .... آفرین! دیوار سفیده!

خلاصه اینکه ، توی دنیایی که داریم زندگی میکنیم ، یه سری آدما هستن که توصیفشونم حال آدمو بد میکنه 

اما با این فکر که اگه اونا نبودن ، خوبی و اخلاق خوب هم معنی نداشت ، میتونیم تحملشون کنیم ... امیدوارم بالاخره دست از این بیشعوریاشون بر دارن و یکم تحول پیدا کنن ... 

امیدوارم :)